Aktualności

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31.03.2021. Rekrutacja do projektu „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli” – ul. Wojska Polskiego

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, uzyskał pozytywną ocenę.

Czytaj więcej