Aktualności

Sara Benedict

Studentka oligofrenopedagogiki, absolwentka pedagogiki opiekuńczej. Jestem osobą radosną, cierpliwą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach kieruje się zawsze dobrem dziecka. Staram się stwarzać dzieciom przyjazną atmosferę oraz warunki rozwoju.