Aktualności

Michał Janicki

Absolwent szkoły muzycznej II stopnia w klasie gitary oraz Uniwersytetu warmiński-mazurskiego na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Swoje zainteresowania rozwijam dwutorowo jako czynny muzyk, gitarzysta, perkusista, producent i jako nauczyciel muzyki
i rytmiki. Posiadam dużą kolekcję rozmaitych instrumentów muzycznych, które również prezentuję i wykorzystuję podczas swoich zajęć.