Aktualności

Maciej Helbrecht

Organizuje i prowadzi warsztaty edukacyjne, które uczą poprzez zabawę. Ideą oraz celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji dzieci w sposób interaktywny odbiegający od liniowej edukacji. Zajęcia mają wzbudzać ciekowość wśród dzieci i zachęcać je do nauki za pośrednictwem zabawy, eksperymentów, ćwiczeń praktycznych, bez nudnych wykładów, podręczników, tablicy i kredy.