Aktualności

Alicja Miller

Zdobywała doświadczenie m.in. jako opiekunka kolonijna, w Ośrodku Wsparcia dla Matek i Dzieci, w Świetlicy Środowiskowej UWM przy Ośrodku Szkolenia Praktycznego Nauczycieli, w nieformalnej grupie wolontariuszy „Najlepsi w Mieście”, w Salonie Zabaw dla Dzieci. Za swoją działalność wychowawczą i kulturalną została nagrodzona statuetką „Ludzi Dobrej Woli” przez Prezydenta Miasta Olsztyn.