Aktualności

Aleksandra Kuleszo

Doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęłam jako opiekunka dziecięca. Podczas studiów wzbogaciłam je odbywając praktyki w Przedszkolu Miejskim w Olsztynie jako pomoc nauczyciela. Zajęcia z dziećmi są dla mnie prawdziwą pasją i wspaniałym doświadczeniem życiowym. Praca z najmłodszymi daje mi bardzo dużo satysfakcji i sprawia, że ciągle uczę się czegoś nowego.