Aktualności

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie,

Czytaj więcej