Aktualności

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie,

Czytaj więcej

Ważna informacja

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Żłobek funkcjonować będzie od 03.04.2018r. – od tego dnia sprawowana będzie opieka nad dziećmi. W związku z tym, iż zobowiązani jesteśmy udzielić wsparcia maksymalnie do 4 tygodni od zrekrutowania uczestnika/uczestniczki do projektu, rekrutacja rozpocznie się 08.03.2018r.

Czytaj więcej