Aktualności

Ważna informacja

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Żłobek funkcjonować będzie od 03.04.2018r. – od tego dnia sprawowana będzie opieka nad dziećmi. W związku z tym, iż zobowiązani jesteśmy udzielić wsparcia maksymalnie do 4 tygodni od zrekrutowania uczestnika/uczestniczki do projektu, rekrutacja rozpocznie się 08.03.2018r.

Informujemy również, iż aktualizacji uległy również dokumenty rekrutacyjne w części Status na rynku pracy -wymagającej doprecyzowania statusu uczestnika na rynku pracy. Nowe dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone 05.03.2018r. Zgłoszenie do projektu należy wypełnić na zaktualizowanych dokumentach udostępnionych 05.03.2018 r na stronie Projektodawcy.